Välkommen!
Om föreningen
Medlemmar
Aktuellt
Hänt 2008-
Bildgalleri
Stadgar
Styrelsen
Bli medlem
Kontakt© Småföretagarna
i Tabergsdalen
Box 25
562 02 Taberg

Aktuellt från årsmötet 2016

Årsmötet 2016 beslutade att valberedningen får i uppdrag att sammansätta ny styrelse inför verksamhetsåret 2017, under innevarande år är nuvarande styrelse intakt.

Samtliga aktiviteter och event är inställda, gäller även Bergets dag.

Det är med stort vemod jag informera er medlemmar.
Bakgrunden är att det ideella arbete som styrelsen lägger ned på att hitta resor, aktiviteter och event inte längre har det genomslag som önskas, då medlemmar inte visar något större intresse eller saknar tid!

Det behövs ett rejält omtag med nytt blod i det fortsatta arbetet med föreningen och styrelsen.
Styrelsen välkomna förslag till denna förändring!

Nästa möte är årsmöte 2017 tid och plats kommer att meddelas i god tid före årsmötet via brev och E-post.

Ordförande
Per Fogman

Årsmötesprotokollet som pdf.

mail@smaforetagarnatabergsdalen.se

AKTUELLT

Bilder från bergets dag 2015

Dokument:

Utredning Trafikflöden och hastigheter i Tabergsdalen.

Jönköpings kommun - Trafikflöden och hastigheter i Tabergsdalen.

Hastighetsöversyn Tabergsådalen.